Bedrijfsoefentherapeut gaat de werkvloer op!

De bedrijfsoefentherapeut is gespecialiseerd in het analyseren van houding en beweging van de werknemer en de werkplek. Via voorlichting en fysieke training wordt gestreefd naar werknemers die zich bewust zijn van de impact van hun bewegingsgewoonten op hun fysieke belasting en dit in de specifieke werksituatie weten te gebruiken. Daarnaast weten ze hun werkplek ergonomisch beter in te delen. Bedrijfsoefentherapie vindt in de werkomgeving, dus zoveel mogelijk op de werkplek plaats.

Werkwijze :

De werknemer wordt via oefeningen en simuleren van de specifieke werktaken bewust van de fysieke belasting die van hem wordt gevraagd. Middels de training krijgen de deelnemers inzicht in de relatie tussen de belasting- belastbaarheid – eigen bewegingsgewoonten –- ongunstige ergonomie en ontstaan van lichamelijke klachten. Door de interactieve opzet worden werknemers gestimuleerd actief mee te denken over oplossingen op het gebied van gezond werken. De houdingsadviezen en aanpassingen van de werkplek zijn praktisch en direct toepasbaar. Alle begeleiding wordt op maat gemaakt zowel individueel als in groepsverband.

Resultaat

De unieke aanpak is gericht op het vergroten van inzicht van de werknemer ten aanzien van fysieke belasting en het aanleren van gunstige houding- en bewegingsgewoonten met een blijvende gedragsverandering.
Door een goede werkhouding te hanteren kan een werknemer klachten voorkomen en bestaande klachten verminderen of eventueel zelfs geheel doen verdwijnen. Langdurig ziekteverzuim kan op deze wijze worden voorkomen of worden teruggedrongen

Producten:

Voorlichting
Trainingen fysieke belasting
Ergonomische adviezen
Preventieve aanbevelingen
Reïntegratie
Stresscounseling
Burnoutbegeleiding/ – preventie
HBO bedrijfsoefentherapie 2005 – Chantal van der Meijden