Haptotherapie

Haptotherapie is een lichaamsgerichte therapievorm die gebaseerd is op de beginselen van de haptonomie. Haptonomie is leer van de tastzin. Het houdt zich bezig met de ontwikkeling van het gevoelsleven, de beleving en de gevoelsmatige wisselwerking tussen mensen.

Ieder mens heeft al doende in het leven gedrag ontwikkeld, (vanuit opvoeding of door het leven meegekregen) gevoelens ervaren en overtuigingen aangenomen. (omdat je altijd wel ergens iets van vindt . Ook bepaalde persoonlijkheidskenmerken kunnen liggen aan de basis van gedrag. Denk hierbij aan het te hoog leggen van de lat, perfectionisme, nooit op(toe)geven en dat leidt soms tot reacties uit je omgeving. Hierdoor veranderen we : je denken, je voelen en ook je gedrag . Er komen lagen over je oorspronkelijke karakter. Deze in de tijd ontwikkelde patronen zijn zo vanzelfsprekend dat niet iedereen ze bij zichzelf herkent.

Lichamelijke benadering:

Haptotherapie helpt om uw ontwikkeling te herkennen. U onderzoekt hoe patronen uw leven vorm geven, u blokkeren of ten dienste zijn. U ervaart hoe eigen ‘voel’-systeem functioneert en hoe u reageert op bepaalde situaties en binnen relaties.
Misschien wilt u deze patronen verder of anders ontwikkelen en aanvullen. Haptotherapie leert u ook wat u op dit moment aan kan, wat uw eigen normen en waarden zijn, en waar uw grenzen liggen in het contact met anderen of de dingen die u doet. Zo werkt u praktisch en doelgericht aan thema’s waarmee u aan de slag wilt. Hierbij is de lichamelijkheidbeleving het aangrijpingspunt om tot bewustwording te komen. Binnen de haptotherapie leert u de kwaliteiten van de tast en de verdieping naar het voelen ervaren. U leert de betekenis en waarde van het voelen in bredere zin kennen en hoe de samenhang met het denken en handelen voor u werkt. Via praktische oefeningen met name via uw lichaam als voelspriet, leert u steeds beter de kern van uw “oorspronkelijke- ik” kennen en krijgt u weet van hoe u, u wilt bewegen in de wereld. Dat weten kan door allerlei redenen op de achtergrond zijn geraakt. Vaak wordt dit “onbewust-weten” overspoelt door ons denken.

De haptotherapeut begeleidt de cliënt in dit proces van bewustwording en verandering. Als cliënt maak u actief deel uit van de behandeling. Dit vraagt om een actieve houding van zowel de therapeut als de cliënt.

Haptotherapie is bedoeld voor wie :

• Stil wil staan bij eigen patronen in denken, voelen en handelen
• niet optimaal functioneert en losser wil komen van oude reactiegewoonten
• eigen kwaliteiten meer tot bloei wil brengen
• effectiever wil omgaan met anderen
• zoekt naar wat je werkelijk beweegt
• ontspanning en energiebalans belangrijk vindt
• bewuster met grenzen wil omgaan

Esther Jongeneelen – Elzakkers heeft de 2 jarige opleiding haptotherapie in Doorn gevolgd
Chantal van der Meijden heeft de 4 jarige opleiding haptotherapie in Doorn gevolgd.