Directe toegangelijkheid

Wel of geen verwijzing nodig?

U kunt ook zonder verwijzing van uw huisarts of specialist bij oefentherpaie terecht. Sinds 1 juli 2008 is er sprake van Directe Toegankelijkheid Oefentherapie (DTO). Wij hebben hierin een speciale scholing gevolgd om een screening af te nemen.

Bij de eerste afspraak wordt er (als u geen verwijzing heeft) een screening afgenomen; een kort vraaggesprek waarin wij beoordelen of u met uw klachten bij ons op het goede adres bent. Als wij merken dat u klachten heeft waarvan wij bepaalde kenmerken niet herkennen of vermoeden dat er klachten zijn die door de huisarts beoordeeld moeten worden, verwijzen wij u alsnog door naar uw (huis)arts.
Na de screening gaat er in principe altijd, met uw toestemming, een kort verslag naar de (huis)arts, zodat deze weet dat u bij ons onder behandeling bent.

Mocht u naar de (huis)arts geweest zijn en heeft deze u naar onze praktijk verwezen, heeft u wel een verwijzing nodig. De (huis)arts heeft dan al gescreend dat u met uw klachten bij ons behandeld kunt worden.

Is DTO voor iedereen?

De directe toegankelijkheid oefentherapie is voor iedereen in Nederland. Voorwaarden zijn er niet aan verbonden, het maakt in principe niet uit wat de zorgvraag is of wat de klachten zijn. Het kan zijn dat (nog) niet elke zorgverzekeraar DTO vergoedt. Het advies is daarom de polisvoorwaarden van de verzekering te bekijken of informatie te vragen bij de oefentherapeut.

Wij werken graag met verwijsbrief om uw budget van de verzekeraar volledig vrij te houden voor uw behandeling