Slaapoefentherapie

Heeft u moeite met inslapen, doorslapen, wordt u te vroeg wakker of combinaties hiervan.
Heeft u slaapritmeproblemen, kunt u moeilijk naar bed gaan of heeft u behoefte aan lang uitslapen.

Een brede kijk op nachtrust

De dag beïnvloed de nacht en de slechte nacht heeft invloed op uw dag. Wanneer u slecht slaap of slaap tekort komt heeft u hier last van in uw dagelijks functioneren. Bv. vermoeidheidsklachten, overmatige slaperigheid, concentratieproblemen, vergeetachtigheid, een kort lontje, doemdenken, moedeloos gevoel, piekeren. Daarnaast beïnvloeden uw gevoel, denken, handelen en omgeving uw nachtrust. Een slaapprobleem is daardoor een 24- uurs probleem. Chronische slapeloosheid heeft gevolgen voor uw lichamelijke en geestelijke gezondheid.

Wat doet de slaapoefentherapeut

Slapeloosheid heeft een grote gedragsmatige component. Een Slaapoefentherapeut helpt mensen door middel van bewustwording en gedragsverandering. Slaapoefentherapeuten behandelen slaapproblemen als een onderdeel van uw algemeen dagelijks functioneren en ander klachten die overdag een rol spelen. Omdat er meerdere oorzaken kunnen zijn zoekt de slaapoefentherapeut met u naar de oorzaken op biologisch, psychologisch en sociaal vlak. De oefentherapeut richt zich mn. op de “zachte” slaapproblemen zoals insomnia, hypersomnie en bioritmeproblematiek. Ook biedt de Oefentherapeut nazorg ( na behandeling in het slaapcentrum) voor apneu, restless leggs en parasomnieën.

De aanpak is oplossingsgericht

We werken aan de duur, de kwaliteit en het tijdstip van de slaap. De gehele dag wordt onder de loep genomen. Samen met u doorbreken we de vicieuze cirkel waarin u terecht bent gekomen bij slaapproblemen. Goed slapen kunt u leren op de volgende manieren.
– Zelfwerkzaamheid: U krijgt waardevolle ademhalings- en ontspanningsoefeningen.
– Educatie : we geven inzicht in, en maken u bewust hoe slaap en slaapgedrag in elkaar zit. (incl tips)
– Slaappatroon aan leren passen ( slaaprestrictie) en stimulus controle ( negatieve koppelingen met slapen eruit halen).
– Waar nodig time management en grenzen leren stellen.
– Cognitieve gedragstherapie door positief of neutraal te leren denken, oplossingsgericht leren zijn.