Vergoedingen en Tarieven

De tarieven en vergoedingen kunt u in PDF van de volgende website website downloaden:  http://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/fysiotherapie
V
oor oefentherapie en fysiotherapie tellen dezelfde voorwaarden voor vergoeding. 

U krijgt een overzicht
– welke behandelingen uit de basisverzekering worden vergoed
– het aantal behandelingen wat vergoed wordt per pakket per verzekeraar.