Welkom op de site van de Oefentherapie Mensendieck Bergen op Zoom

Op deze site willen we u zo goed mogelijk informeren over het werkgebied van de oefentherapie in het algemeen en onze specialisaties in het bijzonder.
Oefentherapieboz, staat voor : patiënt centraal, samenwerking; van de oefentherapeut met de patiënt en met andere (para)medici, best mogelijke zorg volgens de richtlijnen van de beroepsvereniging.
De therapeuten zijn ingeschreven in het kwaliteitsregister.